Spring til indhold

Landsbyklyngen Ålandet

Hvem er vi?

Landsbyklyngen Ålandet er beliggende midt i det sønderjyske grænseland i et naturskønt område med mange vandløb.

I  Ålandet engagerer vi os i hinanden, i fritidslivet og i vores lokalområde generelt. Vi har gode hverdagstilbud, institutioner og et aktivt forenings- og fritidsliv, hvor mange frivillige deltager.

Grænsekulturen er en vigtig del af Ålandets identitet. Her er både danske og tyske beboere og mange har familie på begge sider af grænsen. Det ses bl.a. ved, at der er en tysk og dansk skole,
fritidshjem og forsamlingshuse. Uanset om man kommer fra den ene eller anden side af grænsen, bliver man taget imod med åbne arme.

Her på Aalandet.dk har vi samlet informationerne så du kan lære vores skønne område at kende.

Områdefornyelse 2021-2025

Der investeres massivt i  fremtidsikre Ålandet i perioden 2021-2025. Områdefornyelsen har til formål at fremtidssikre Ålandets bosætning og hverdagstilbud.  Se mere i denne video og på Aabenraa Kommunes hjemmeside. 

“Om 5 år skal Ålandet være kendt som en velfungerende, hyggelig og handlekraftig landsbyklynge,
hvor det landlige hverdagsliv kendetegnes ved stærke fællesskaber og naturoplevelser”

– styregruppen Ålandets vision for områdefornyelsen 

 

 

Landsbyklyngen bliver til

 

I 2017 startede et nyt og bredt samarbejde i Bylderup-Bov, Rens og omegn. Ved Rens blev der etableret vindmøller og de medfølgende VE-midler fra Grøn ordning gav anledning til at se lokalsamfundet som en større helhed. Det betød et nyt samarbejde mellem Rens egnsråd og Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark som i første omgang udmøntede sig i to store projekter for VE-midlerne og som på sigt blev til Landsbyklyngen.

Se to af nøgleaktørerne i det indledende arbejde, sætte ord på samarbejdet i videoen herover.

I 2018 blev Landsbyklyngen formelt etableret og fik navnet Ålandet som led i en udviklingsproces for Bylderup-Bov, Rens og omegn i samarbejde med Aabenraa Kommune.
Se mere om processen i Udviklingsperspektiv for Landsbyklyngen Ålandet

Lokale medieindslag fra processen i 2018

Artikel jv.dk: Nyt navn til det vestlige_Ålandet

Digt_Lokal opfordring til at møde op til idemøde 2018

“Æ holle øje mæ e toch”  invitation til borgermøde maj 2018

 

“Søuhyret Lucy fra Lund Sø” invitation til borgermøde maj 2018

 

“Kanotur på Slogså” invitation til borgermøde maj 2018

 

 

Fakta om landsbyklyngen

Oprettet : 2018
Geografi:  Bylderup Sogn og Burkal Sogn
Areal: 116 km2
Beboere:  ca. 2700 indbyggere
ca. 30% bor udenfor byer og landsbyer

Her bor vi
Styregruppen

Landsbyklyngens tværgående arbejde koordineres af en lokal styregruppe for Ålandet. Gruppen er et samarbejdsudvalg af frivillige borgere som ønsker at bidrage til det nye brede samarbejde i lokalsamfundet.

Styregruppen er Aabenraa Kommunes kontaktled for emner der vedrører hele Ålandet. Det betyder blandt andet at Styregruppen i samarbejde med Aabenraa Kommunes projektleder koordinerer og gennemfører Områdefornyelse af Ålandet. Det er ligeledes styregruppen der repræsenterer lokalsamfundet ved prioritering og fordeling af områdefornyelsens midler.

Gruppen har følgende medlemmer der repræsenterer hele Ålandet:
Inger Salomonsen Bylderup Bov
Olaf Schmidt Meyer Rens
Gertrud Buch St.Jyndevad
Ebbe Fink Sottrup
Lorens Peter Petersen Nolde
Maibritt Christensen Bylderup
Fritz Thier St.Jyndevad
Hermann Lund
Thomas Hansen Rens