Spring til indhold

Styregruppen

Landsbyklyngens tværgående arbejde koordineres af en lokal styregruppe for Ålandet. Gruppen er et samarbejdsudvalg af frivillige borgere som ønsker at bidrage til det nye brede samarbejde i lokalsamfundet.

Styregruppen er Aabenraa Kommunes kontaktled for emner der vedrører hele Ålandet. Det betyder blandt andet at Styregruppen i samarbejde med Aabenraa Kommunes projektleder koordinerer og gennemfører Områdefornyelse af Ålandet. Det er ligeledes styregruppen der repræsenterer lokalsamfundet ved prioritering og fordeling af områdefornyelsens midler.

Gruppen har følgende medlemmer der repræsenterer hele Ålandet:

Inger Salomonsen Bylderup Bov
Olaf Schmidt Meyer Rens
Gertrud Buch St.Jyndevad
Ebbe Fink Sottrup
Lorens Peter Petersen Nolde
Maibritt Christensen Bylderup
Fritz Thier St.Jyndevad
Hermann Lund
Thomas Hansen Rens