Spring til indhold

Vis din interesse for fjernvarme

Aabenraa Fjernvarme er nu klar til at tage det næste skridt og få tilbagemeldinger fra os borgere, så de har en fornemmelse af, hvor stor den lokale interesse reelt er for fjernvarme i vores område.

 

I byer hvor der viser sig et stort ønske om at få fjernvarme, vil Aabenraa Fjernvarme som det næste komme med et præcist tilbud på hvad tilslutningsomkostningerne bliver, og hvad den årlige varmeregning vil lyde på. Disse beregninger vil blive foretaget ud fra den procentmæssige interesse, der er fra vores område.

 

Derfor er det vigtigt, at alle som overvejer fjernvarme også tilkendegiver dette på Aabenraa Fjernvarmes hjemmeside

 

www.aabenraa-fjernvarme.dk

–       under udvidelsesområder

–       vælg din by

 

Princippet ved udrulning af fjernvarme er, at jo flere der er med på løsningen, jo billigere bliver det for alle.

 

Når vi som borgere har fået de gældende priser, sendes de bindende dokumenter ud til hver enkelt via e-Boks, hvor der bedes om jeres underskrift. Aabenraa Fjernvarme sender naturligvis også til alle fremtidige potentielle forbrugere og håber på endnu flere tilslutninger.

 

Det er vigtigt at informere alle om, at der ikke længere laves tilslutningspligt. Det at tilslutte sig fjernvarmen er helt frivilligt. Det samme gælder hvis nogen ønsker at fravælge fjernvarmen igen efter tilslutning, så er dette også muligt, dog er det vigtigt at sætte sig ind i betingelserne for at melde sig ud.

 

Del på Facebook