Spring til indhold

Skoler

 

Bylderup Skole og Børnehus

Skolen i lokalsamfundet

Bylderup Skole er områdets almene folkeskole med klassetrin fra 0. til 9. klasse. Vi er stærkt forankret i lokalsamfundet og ligger godt placeret med bl.a. idrætscenteret som nærmeste nabo.

I vores skoledag lægger vi vægt på trivsel, bevægelse og faglighed. Vi har et bredt fællesskab, hvor elever ofte oplever aktiviteter på tværs af årgangene.

Vi har gode rammer både inde og ude. Vores elever nyder bl.a. godt af gode opdaterede faglokaler, hvor kreativitet kan gå hånd i hånd med faglighed og digitalisering/teknologiforståelse.

Tlf.: 73 76 88 32
Mail: bylderupskole@aabenraa.dk 

Fællesleder: Søren Lund 

Hjemmeside: bylderupskoleogboernehus (aula.dk)

 

 

Bylderup-Bov Kristne Friskole

Vi er en lille friskole med fokus på faglighed, fælleskab og fundament. Vi har fokus på fælleskab og alle er velkomne på vores skole. Vi holder andagt om morgenen og synger sammen. Vi følger fælles mål fra folkeskolen. Kom gerne og kig forbi til en snak, eller ring og hør nærmere om vores skole.

Tlf.: 74 76 28 28
Mail: post@friskolenbylderupbov.dk
Skoleleder: Henrik Borch Jacobsen
Bestyrelsesformand: Ivan Pedersen
Hjemmeside: Velkommen – Friskolen – Bylderup Bov (friskolenbylderupbov.dk)

 

 

Deutsche Schule Buhrkall
Deutsche Schule Buhrkall er det tyske mindretals offentlige skole i lokalområdet. Tysk og dansk undervises på modersmåls niveau, børnene møder både den tyske og den danske kultur, vi vægter fællesskabet højt og udnytter vores fine udenoms arealer ikke kun i frikvartererne.

Tlf.: 74 76 22 52
Mail:
info@ds-buhrkall.dk
Skoleleder: Ute Eigenmann
Hjemmeside:
Willkommen (ds-buhrkall.dk)