Spring til indhold

Borgerforeningen for Bylderup-Bov

Borgerforeningen for Bylderup-Bov er en frivillig forening, som varetages af 9 borgere bosiddende i Bylderup-Bov.

Nogle af opgaverne som Borgerforeningen varetager er fx at være bindeled mellem borgere og kommunen. Der bliver søgt puljer hos kommunen og andre steder, for at gøre vores by attraktiv for byens borgere og mulige tilflyttere. Derudover arrangerer Borgerforeningen forskellige tiltag, som fx at anlægge en trampesti på byens gamle jernbaneskinner, vedligeholde de grønne områder og stier sammen med “landsbypedellerne”, arrangerer “Ren dag”, står for juleudsmykningen igennem byen samt byens torv, kårer “Årets Hus” til generalforsamlingen, etableret “Elle vilde egne” på banestien og på Åløkke, og meget andet.
Endvidere er Borgerforeningen medarrangør til byens Skt. Hans fest, det årlige julearrangement, og hjælper til i baren til det årlige Markeds- og Ringriderfest.

Alt dette gør Borgerforeningen i Bylderup-Bov for alles skyld, og alt dette var ikke muligt uden alle de frivillige hænder og hjælp fra byens erhvervsdrivende. Men for at økonomien også kan hænge sammen, så har vi brug for mange medlemmer – så meld dig ind, ved at indbetale et kontingent hvert år. Medlemsantallet er vigtigt for et ydreområde som Bylderup-Bov, fordi på den måde kan vi vise kommunen at vi har sammenhold og lokal opbakning fra alle byens borgere. Dette giver mange muligheder, og kommunen har fokus på os og ser os herude

Bestyrelsen

Formand:
Inger Salomonsen
Tlf.: 24 84 07 64
Mail: 1207inger@gmail.com

Kasserer:
Fedder Christensen
Mail: fedder@privat.tele.dk

Kontingentsatser

Enkeltmedlemmer 100 kr.
Par/husstande 150 kr.
Virksomheder 300 kr.
Pensionister 50 kr.

MobilePay: 39680
Konto nr.: 7970 – 0127040