Spring til indhold

Børnehuset Blækspruttens legeplads

”Det er handling, der skaber forvandling”. Og takket være engagement og handlekraft fra Malene Dahl Andresen – godt bakket op af Ole Andresen – er der nu udrettet mirakler på Børnehuset Blækspruttens legeplads i Bylderup-Bov.
Malene havde nemlig ikke erfaring med at ansøge fonde, men det har hun så nu – og det med stor succes.
”Det der motiverede mig for at begynde på projektet var, at jeg savnede offentlige legepladser i byen. Det var der i ”de gamle dage”, men legepladserne er blevet fjernet pga. manglende vedligehold”, fortæller Malene.
”Jeg kunne jo se, at der var børn der brugte børnehavens legeplads når institutionen er lukket, men jeg savnede nogle flere legeredskaber”. ”Så jeg fortalte afdelingsleder i Blæksprutten, Nikoline Bruhn Matzen om mine tanker og idéer, og fra hende fik jeg grønt lys til at søge penge til formålet”.
”Det er jo helt fantastisk, at vi har en forælder der har lyst til at starte sådan et ambitiøst projekt op”, supplerer Line, ”og når man i dag ser på det færdige resultat, så er det super godt arbejde”. ”Bl.a. er der opstillet et vandlegeredskab, hvor vandforsyningen stammer fra regnvand fra taget, der er også kommet en træ-krokudille og salamander på legepladsen, samt et par vippedyr”.
”Samspillet med Line har været rigtig godt”, fortsætter Malene. ”Vi var enige om, at de nye ting skulle være noget vi ikke havde i forvejen, og noget der kan opmuntre og inspirere børn til at komme ud og lege, og det synes vi begge at vi er lykkedes med”.
”Penge skulle der jo også til, så jeg måtte i gang med at ansøge nogle puljer”. ”Det var ikke noget jeg tidligere havde prøvet, men jeg er meget taknemmelig for, at Børnehaven har fået støtte fra: Ålandets Initiativpulje (43.625 kr.), Rens Egnsråd (5.000 kr.), Fabrikant Mads Clausens Fond (20.000 kr.), Sparekassen Løgumklosters Fond (21.527 kr.), Norlys Vækstpulje (38.158 kr.), Sydbank Fond (15.000 kr.).”
”Uden positivt tilsagn fra disse fonde, havde vi ikke kunnet gennemføre dette projekt”.
”Legeredskaberne er købt ved Uniqa, hvor Tanja Hybschmann også fortjener stor tak for hendes hjælp og sparring”.
Line supplerer: ”Ole Andresen fortjener også en kæmpe tak, for han har nærmest fungeret som projektleder på opgaven, og det har betydet, at stort set hele monteringen er sket ved hjælp af frivillige kræfter. “Dette betyder rigtig meget, når man gerne vil have pengene til at række så langt som muligt”. ”Ole har også fået god hjælp af Johnny Søgaard Nielsen, Asmus Nissen, og vores pedel, Hans, ligesom han kunne låne en minilæsser af Allan Gehrt”.
”Kom ind og leg” står der på skiltet ved lågen ind til børnehaven, ”og ALLE er velkommen til at benytte vores legeplads udenfor vores normale åbningstid”. ”Og så håber jeg at vores besøgende lige sender en kærlig tanke til Malene, Ole og de andre frivillige, for det flotte resultat”.
”I børnehaven er vi i hvert fald meget taknemmelige”, slutter Line.
Del på Facebook