Spring til indhold

Områdefornyelse

Ålandets områdefornyelse 

Her ses de projekter der er udpeget i Ålandet.
Ikke alle projekter kan realiseres på nuværende tidspunkt. Der er afsat ca. 4,3 mio.kr. til udførelse af projekterne.
I august prioriterer den lokale styregruppe projekter til igangsætning.

Øvrig projektmateriale kan anvendes til fremtidige fondsansøgninger og planlægning.

 

Projektkatologet over Ålandets områdefornyelse

 

Naturgenopretningsplan for området omkring Mølle ved Store Jyndevad 

 

Prioriterede projekter