Spring til indhold

Projektkataloget over Ålandets områdefornyelse

Ålandets styregruppe og Aabenraa Kommune afholdte tirsdag den 20. juni 2023 en informationsaften om udviklingsprojekterne i Ålandet.
Aftenen bød på film, præsentation af de 12 naturprojekter, orientering af initiativpuljen, opsummering af hjemmesiden, og der blev givet en status på erhvervsudviklingsplanen i Ålandet.

Derudover blev der orienteret om et kommende naturgenopretningsprojekt ved St. Jyndevad.

Der mødte cirka 100 mennesker op til arrangementet, og der blev i fællesskab drøftet om projekterne og stillet spørgsmål til områdefornyelsen.

På nedenstående link kan du læse om de forskellige projekter som er udpeget i Ålandet.

Projektkatologet over Ålandets områdefornyelse

Del på Facebook